สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

สรจ.ตราด มอบเกียรติบัตรผู้มีคุณธรรมประจำสำนักงาน

วันศุกร์ที่ 16 ส.ค. 2562 เวลา 15.00 น. นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดตราด

ได้มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีคุณธรรม ประจำสำนักงานแรงงานจังหวัดตราด ประจำปีพุทธศักราช 2562 

ให้กับ นางผ่องใส บัวประเสริฐ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดตราด ร่วมแสดงความยินดี

 

------------ภาพข่าว-----------

 

***********************************

 

นักงานแรงงานจังหวัดตราด

โทร/โทรสาร 039-511179-80

ภาพ/ข่าว นางจรัสศัลย์ วุทิเจริญโกศล